هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز با انجام انتخابات در جلسه هیات نمایندگان تعیین گردید.در این انتخابات که روز سه شنبه هشتم اردیبهشت در محل اتاق تبریز صورت پذیرفت آقای مهندس جمشید بـــرزگر رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان با کسب آرای لازمه به عنوان نائب رئیس اتاق تبریز انتخابات گردیدند.

رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران در انتخابات هیات نمایندگان اتاق تبریز که 18 اسفند 93 برگزار گردید با حضور در گروه انتخاباتی معدن موفق به اخذ 253 رای گردیده بود و در انتخابات هیات رئیسه نیز در سمت نائب رئیسی کاندیدا شدند و در نهایت با کسب اکثریت آرا بعنوان یکی از نواب رئیس اتاق انتخاب گردیدند.

روابط عمومی شرکت بتن کاوه آذربایجان ضمن عرض تبریک این موفقیت به ریاست و اعضای محترم هیات مدیره و مجموعه انبوه سازان عزیز استان ، توفیقات روزافزون آقای مهندس بــرزگر را از درگاه خداوند منان مسئلت می نماید.

جستجو

+98 41 33366948